Zgłoś swój pomysł do konkursu "To dla mnie ważne"

Wygraj do 50 tys. zł na wsparcie rozwoju dzieci

Piąta edycja konkursu grantowego ma na celu wsparcie dzieci w ich rozwoju, pomoc w edukacji oraz wzmacnianie ich pasji i talentów.

I etap konkursu to zgłoszenia pomysłów na działania dla najmłodszych, które przyjmowane są do 21 maja.

II etap to głosowanie internautów na zgłoszone inicjatywy, które potrwa od 22 maja do 11 czerwca. Dwadzieścia pomysłów, które zdobędą najwięcej głosów dostanie się do finału.

Laureatów konkursu poznamy 20 czerwca - jury wskaże ich wśród finalistów głosowania.

Informujemy o korekcie regulaminu konkursu i regulaminu specjalnego, w których został poprawiony błąd techniczny. Poprawiona wersja regulaminów dostępna jest na dole strony.

Głosuj na inicjatywy

Swój pomysł do konkursu może zgłosić każda dorosła osoba. Szczególnie liczymy na stowarzyszenia i fundacje prowadzące działalność na rzecz dzieci, ludzi aktywnych społecznie i rodziców dzieci. Zapraszamy też samorządy i podległe im jednostki, zwłaszcza przedszkola, szkoły, świetlice, domy kultury.

Liczymy na pomysłowość, aktywność społeczną i lokalne potrzeby. Każda propozycja powinna służyć dobru wspólnemu, czyli korzyści z jej realizacji powinna odczuwać szersza społeczność. Inicjatywy mogą mieć charakter inwestycji lub lokalnych programów społecznych. W szczególności zachęcamy do zgłaszania inicjatywy typu doposażenie świetlic, zakup sprzętu edukacyjnego, pomocy naukowych, sprzętu pomagającego rozwijać dziecięce hobby, stworzenie aplikacji mobilnych pomagających w zdobywaniu wiedzy. Wszystko to, co pomoże dzieciom w ich rozwoju, zdobywaniu wiedzy i nowych umiejętności. W tegorocznej edycji wyłączona zostaje możliwość tworzenia nowych placów zabaw oraz boisk sportowych, gdyż podobne inicjatywy były szeroko reprezentowane w poprzednich edycjach konkursu.

Na stronie www.todlamniewazne.pl przygotowaliśmy specjalny zestaw narzędzi. Korzystając z nich można łatwo przygotować i wydrukować kolorowy plakat lub ulotkę promujące lokalnie inicjatywę. Można stworzyć różne materiały do internetu, m.in. na Facebooka. Warto też skorzystać z porad, jak i gdzie promować swoją inicjatywę, żeby zdobywać głosy. Poradniki i materiały są dostępne po zgłoszeniu inicjatywy na stronie konkursu.

Inicjatywy z największym poparciem w głosowaniu internautów zostaną przedstawione jury, które rozdzieli pulę grantów. Większość członków jury to osoby, które cieszą się autorytetem w sprawach ważnych dla dzieci, i które jednocześnie nie są związane z Fundacją Aviva. Ze składem jury można zapoznać się pod linkiem http://todlamniewazne.pl/jury.html

 • Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy na www.todlamniewazne.pl
 • Jeśli inicjatywa spełnia wymogi regulaminu, moderator dopuszcza ją do udziału w konkursie – odtąd jest widoczna na stronie
 • Uczestnik uzyskuje poparcie internautów dla zgłoszonego pomysłu, wykorzystując narzędzia udostępnione przez organizatora
 • Internauci, którzy chcą poprzeć daną inicjatywę, głosują na nią na stronie lub korzystają z zalet crowdfundingu (1 dotacja w crowdfundingu to 1 dodatkowy głos dla wybranej inicjatywy, a Fundacja Aviva podwoi najlepszym zebraną kwotę - szczegóły w Regulaminie konkursu na todlamniewazne.pl)
 • 20 inicjatyw z największą liczbą jest przedstawiane jury, które podejmuje decyzję o liczbie i wysokości grantów
 • Fundacja Aviva ogłasza wyniki konkursu i podpisuje umowy z beneficjentami grantów
 • Beneficjenci wykorzystują środki z grantu na realizację inicjatyw, po czym podsumowują i rozliczają zrealizowane projekty
 • zgłaszanie inicjatyw: od 24 kwietnia do 21 maja 2017 roku
 • głosowanie internautów: od 22 maja do 11 czerwca 2017 roku
 • ogłoszenie wyników: 20 czerwca 2017 roku
 • podpisywanie umów i realizacja grantów: po ogłoszeniu wyników