Eksperymentarium

Rusko, woj. zachodniopomorskie

Gmina Darłowo

Wnioskowana kwota: 28000 zł

Głosy: 74

POMYSŁ

Mieszkańcy Ruska borykają się codziennie z wieloma ograniczeniami: daleka odległość od większych miast, dojazdy do szkół, sklepów i różnego rodzaju instytucji.

W Rusku brakuje miejsc przemyślanych, skonsultowanych z mieszkańcami i atrakcyjnie, artystycznie wykonanych, które zapewniłyby naszym dzieciom kreatywną formę spędzenia czasu wolnego, inteligentną rozrywkę oraz integrację społeczną.

Zgłaszając właśnie taką inicjatywę, a nie inną, w dużej mierze kierujemy się potrzebami mieszkańców. Wielokrotnie bowiem na zebraniach sołeckich zgłaszane były propozycje zorganizowania dla dzieci w ciągu wakacji jakiejś ciekawej formy wypoczynku, po to żeby nie siedziały one w domu przed telewizorami i komputerami, ale wyszły z domów i spędziły czas z rówieśnikami.

W naszej gminie ciężko jednak o pieniądze na inwestycje, które mają charakter „rozrywkowy”, pieniążki z funduszu sołeckiego w pierwszej kolejności przeznaczane są na ważne potrzeby bieżące (oświetlenie, budowa dróg, odwodnienie, remont świetlicy), a my pragniemy, żeby mieszkańcy wsi, również ci najmłodsi, czuli się nie tylko bezpiecznie, ale też dobrze w miejscu, w którym mieszkają.

Do tej pory udało nam się zorganizować kilka wyjazdów (basen, kręgle, parki tematyczne), ognisk z konkursami, turnieje warcabowe i ping-pongowe, mecze piłki nożnej, a teraz stawiamy na własne LABORATORIUM o nazwie „EKSPERYMENTARIUM”.

CHARAKTERYSTYKA I CEL INICJATYWY

Eksperymentarium to małe, letnie laboratorium na świeżym powietrzu, które zrzeszać będzie dzieci w wieku od 4 do 13 lat i w którym przeprowadzane będą ciekawe i widowiskowe eksperymenty chemiczne i fizyczne.

Za laboratorium będzie służyła piękna, drewniana wiata o powierzchni 32m/kw wyposażona w ławeczki i stoliki, które będą stanowiskami pracy. Pierwszym krokiem naszej inicjatywy będzie więc zakupienie i zmontowanie tejże wiaty.

Następnie zakupimy wszelkie potrzebne materiały i składniki potrzebne do przeprowadzania „domowych eksperymentów chemicznych”. Zaopatrzymy również wszystkie dzieci, których ilość szacujemy na 25 sztuk, w ochronne fartuszki laboratoryjne.

Zajęcia dla dzieci planujemy rozpocząć w połowie lipca 2017 roku i będą one trwały do połowy września 2017 roku. W okresie tych dwóch miesięcy, będziemy się spotykać w Eksperymentarium dwa razy w tygodniu (weekend) i przeprowadzać, pod okiem opiekunek, fascynujące doświadczenia chemiczne i fizyczne. W tym okresie ogółem odbędzie się 16 dwugodzinnych spotkań.

Tworząc Eksperymentarium kierujemy się zasadą: „Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumiem!” Pięć wieków przed naszą erą Konfucjusz trafił w samo sedno przedstawiając ten prosty klucz do zdobywania wiedzy i umiejętności.

Wykonywanie nieskomplikowanych doświadczeń, to niezwykle pouczająca przygoda, która procentuje u dzieci zainteresowaniami z dziedzin ścisłych. Wszystkie eksperymenty dla dzieci będą obrazować w sposób plastyczny i przystępny prawa chemii i fizyki.

Tak więc, posługując się atrakcyjną metodą edukacji przez zabawę, w czytelny i prosty dla wszystkich sposób, objaśnimy świat i sprawimy, że stanie się on weselszy :)

Cel główny naszej inicjatywy, to:

- organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży z Ruska w okresie letnim, dzięki stworzeniu im warunków do nauki, poprzez działanie i doświadczenie, a zarazem miejsca sprzyjającego integracji, zacieśnianiu więzi społecznych oraz umacnianiu relacji międzyludzkich.

Cele szczegółowe:

- stworzenie miejsca, które będzie przyjazne i inspirujące,

- tworzenie możliwości do uczenia się, kształcenia, rozwoju osobistego dzieci,

- organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży w okresie wakacji letnich; zapewnienie im ciekawej formy wypoczynku, rozrywki,

- wsparcie rozwoju i aktywności dzieci;

- pomoc w edukacji dzieci i zdobywaniu przez nie wiedzy;

- zdobywania wiedzy i nowych umiejętności w zakresie chemii i fizyki

- poznawanie otaczającego świata wszystkimi zmysłami oraz zrozumienie wielu zjawisk, z którymi dzieci spotykają się na co dzień,

- rozbudzenie ciekawości poznawczej najmłodszych mieszkańców wsi,

- poznanie i zrozumienie wielu skomplikowanych zagadnień z chemii i fizyki oraz ich tajników,

- integracja i aktywizacja społeczności lokalnej oraz budowanie trwałych więzi społecznych poprzez wspólną inicjatywę,

- wspieranie atrakcyjności naszej miejscowości i podnoszenie jakości życia jej mieszkańców.

ODBIORCY INICJATYWY

Odbiorcami projektu będą przede wszystkim dzieci z Ruska zarówno te starsze jak i młodsze, ale także ich rodzice/opiekunowie.

Liczbę dzieci biorących udział w projekcie szacujemy na około 25 dzieci w wieku od 4 do 13 lat (ponieważ to właśnie dzieci w tym wieku przeważają w Rusku), plus rodzice/opiekunowie tych najmłodszych.

Dzieci uczestniczą w edukacji przedszkolnej lub szkolnej (Zespół Szkół Społecznych w Słowinie oraz szkoły w Darłowie).

Jak już było wspomniane, nie mają one warunków do wspólnych spotkań, nie ma miejsca gdzie mogłyby się rozwijać, kreatywnie spędzać czas, uczyć, integrować, bawić. Dziś są one skazane na bierną i bezrefleksyjną formę spędzania wolnych chwil przed ekranem telewizora lub komputera.

W związku z tym, że zbliżają się wakacje, chcielibyśmy zorganizować dla nich taką dwumiesięczną rozrywkę połączoną z edukacją. Chcemy przede wszystkim, żeby dzieci wyszły z domów i poznały lepiej środowisko, w którym żyją. Żeby przy okazji nabyły nowych umiejętności, wzbogaciły swoją osobowość i wiedzę o otaczającym ich świecie.

Przy okazji chcemy nauczać dzieci za pomocą ciekawych, widowiskowych i fascynujących doświadczeń, które w sposób plastyczny i przystępny objaśniają świat i sprawiają, że dzieci chłoną wiedzę wszystkimi zmysłami.

Dzieci są naszą przyszłością, dążymy do tego, żeby nawet mieszkając na wsi, miały takie same szanse na rozwój ruchowy i intelektualny jak ich rówieśnicy z miast.

Wszystko robimy po to, żeby dzieciaki „wyszły” z przystanków, odeszły od telewizorów i komputerów. Nauczyły się kreatywności oraz myślenia i pracy w grupie.

Istotną sprawą jest też zapobieganie lękowi związanemu z nową sytuacją. Dzieci poznają nowe otoczenie i ludzi, co pozwala im adaptować się do nieznanych jeszcze miejsc i sytuacji.

Obcowanie z nauką oraz z rówieśnikami , wspiera rozwój społeczny, moralny, intelektualny oraz emocjonalny dziecka.

POTRZEBY JAKIE BĘDZIE REALIZOWAŁA INICJATYWA

Rusko to mała wieś, która liczy ok. 250 mieszkańców. Położona jest w woj. zachodniopomorskim, w powiecie sławieńskim, w gm. Darłowo przy drodze krajowej nr 37.

Mimo, że prężnie rozwija się tutaj turystyka oraz przemysł rybny, to jednak dzieci w Rusku (ale również dorośli mieszkańcy wsi) nadal nie mają warunków do wspólnych spotkań, nie ma miejsca, w którym mogłyby się rozwijać, kreatywnie spędzać czas, uczyć, integrować – nie posiadamy bowiem świetlicy wiejskiej, siłowni zewnętrznej, domu kultury, klubu sportowego, biblioteki ani nawet wiaty rekreacyjnej.

Bardzo chcielibyśmy ten stan rzeczy zmienić, dlatego też bierzemy udział w niniejszym konkursie.

Oprócz tego, że stworzymy wreszcie ogólnodostępne, atrakcyjne miejsce, służące do spędzania czasu wolnego, którego aranżacja przyciągnie lokalnych mieszkańców, i które będzie sprzyjać integracji mieszkańców oraz zacieśnianiu więzi społecznych, a także uatrakcyjni ono wieś pod względem turystycznym, to jeszcze dodatkowo zaspokajać będzie ono szereg potrzeb naszych dzieci.

Chodzi o to, że nasza inicjatywa będzie realizowała i zaspokajała potrzeby psychiczne dzieci, a więc potrzebę bezpieczeństwa, potrzebę poznawczą, potrzebę aktywności, potrzebę samodzielności oraz wzrostu i rozwoju osiągnięć, potrzebę kontaktu emocjonalnego i społecznego, potrzebę przynależności i akceptacji oraz potrzebę posiadania.

Podsumowując - Eksperymentarium, naszym zdaniem, ułatwi nawiązywanie i utrwalanie kontaktów międzyludzkich; nawiązywanie dziecięcych przyjaźni na długie lata; będzie sprzyjać rozwojowi osobowości dzieci, nabywaniu wiedzy i nowych umiejętności, wykształci w nich pewne dobre nawyki; będzie fantastycznym pretekstem do rozmów; będzie dawało okazje do spotkań towarzyskich zarówno starszym jak i młodszym mieszkańcom wsi.

DZIAŁANIA ZAPLANOWANE W ZWIĄZKU Z NASZĄ INICJATYWĄ

Działania, które chcemy przeprowadzić, będą polegały na zamówieniu drewnianej altany o powierzchni 32m/kw wraz ze stołami i ławkami, następnie na przygotowaniu i wyrównaniu terenu pod budowę oraz na samodzielnym złożeniu altany razem z meblami, dzięki załączonemu filmowi instruktażowemu do montażu.

Wcześniej uzyskamy zgodę od Wójta Gminy Darłowo na użytkowanie terenu, na którym chcemy stworzyć Eksperymentarium.

W trakcie powstawania naszego laboratorium, będziemy dokonywać zakupu potrzebnego sprzętu, materiałów i pomocy naukowych, potrzebnych do przeprowadzania doświadczeń chemicznych i fizycznych. Zamówimy również dla naszych małych naukowców specjalne fartuszki laboratoryjne.

Obecnie mamy przygotowanych i opisanych prawie 100 różnych, najbardziej spektakularnych eksperymentów chemicznych i fizycznych, które w naszym mniemaniu zrobią na dzieciach ogromne wrażenie – będą to m.in.: niepękające oraz mrożone bańki mydlane, szalona kolorowa piana, odbijające się jajko, wybuchające wulkany, tęcza na talerzu, atrament sympatyczny, chemiczne jojo, zimny sztuczny śnieg, ruchome piaski, domowa piankolina, masa porcelanowa, ognioodporna chusteczka, atramentowe czary, zapałkowa rakieta i wiele, wiele innych.

Od połowy lipca do połowy września, w każdy weekend (sobota, niedziela) będziemy organizować dla dzieci w wieku 4-13 lat dwugodzinne zajęcia, na których przez realizatorki projektu przeprowadzane będą różnego typu eksperymenty.

Przed każdymi zajęciami wybierzemy kilka eksperymentów, które opracujemy i zakupimy do nich potrzebne produkty.

Zanim Eksperymentarium zostanie „otwarte” i rozpocznie swoje działanie, zajmiemy się promocją projektu (powiadomienie prasy o dacie rozpoczęcia projektu, drukowanie ulotek, zamieszczenie ogłoszeń na Facebooku na profilu Sołectwa Rusko oraz na stronie Gminy Darłowo).

Kolejne działanie to inauguracja i wielkie otwarcie Eksperymentarium oraz pierwsze zajęcia (połowa lipca).

Ostatnim naszym działaniem związanym z inicjatywą jest rozliczenie projektu.

MIEJSCE I CZAS REALIZACJI INICJATYWY

Inicjatywa będzie realizowana w okresie letnim, tj. od 19.06. do 30.09. 2017 r.

Całe przedsięwzięcie będzie się odbywało na placu przy budynku przeznaczonym na świetlicę wiejską we wsi Rusko (Rusko 8), a jednocześnie obok małego boiska sportowego i placu zabaw dla dzieci.

Jest to teren Gminy Darłowo, powiat sławieński, woj. zachodniopomorskie.

Teren jest duży, ładny, zielony i bezpieczny, ponieważ z każdej strony ogrodzony jest płotem.

Rusko to nieduża wieś licząca około 250 mieszkańców. Bardzo prężnie rozwija się tutaj turystyka (pokoje do wynajęcia, domki letniskowe, gospodarstwa agroturystyczne) oraz przemysł rybny (przetwórnia ryb morskich oraz dwie chłodnie). Przez Rusko przebiega turystyczna ścieżka rowerowa, tzw. Pętla Szlakiem Cystersów, która ma długość 23 km.

WYDATKI SFINANSOWANE ZA DOTACJĘ OTRZYMANĄ Z FUNDACJI

Większa część dotacji otrzymanej z Fundacji (20000 zł ) przeznaczona zostałaby na zakup drewnianej wiaty biesiadnej o wymiarze 32 m/kw wraz z meblami (stoły i ławki) oraz na pokrycie kosztów transportu tejże wiaty. Natomiast montażem wiaty i przygotowaniem terenu pod inwestycję zajęliby się nieodpłatnie mieszkańcy Ruska.

Pozostała część kwoty (8000 zł ) zostałaby przeznaczona na zakup fartuszków laboratoryjnych dla dzieci, na wyposażenie laboratorium (pipety, zlewki, menzurki), a także na zakup potrzebnych materiałów oraz produktów do wykonywania doświadczeń chemicznych i fizycznych, np. olej, soda, ocet, woda utleniona, sól, mąka, atrament, balony, barwniki spożywcze, itp. (Przed każdym weekendowym spotkaniem zakupione byłyby konkretne materiały potrzebne do przeprowadzenia określonych doświadczeń).

Zajęcia dla dzieci (przeprowadzanie prostych doświadczeń) prowadzone byłyby nieodpłatnie przez mieszkanki Ruska, a zarazem realizatorki projektu – panią Sołtys oraz cztery inne członkinie Rady Sołeckiej.

PODSUMOWANIE INICJATYWY ORAZ PROŚBA O WSPARCIE

Eksperymentarium to nowoczesna wiata o powierzchni 32 m/kw, z drewnianą podłogą, wyposażona w stoły i ławki, która w okresie letnim zostanie przekształcona w laboratorium z prawdziwego zdarzenia.

W laboratorium tym, w każdy weekend – od połowy lipca do połowy września, będą odbywały się spotkania dla dzieci, w trakcie których przeprowadzane będą proste, ale jednocześnie fascynujące, zapierające dech w piersiach i spektakularne doświadczenia, które pozwolą samodzielnie poznać i zrozumieć nawet najbardziej skomplikowane zagadnienia.

Nauka w Eksperymentarium nie będzie miała tajemnic i będzie dla dzieci świetną zabawą.

Tworząc Eksperymentarium dążymy do tego, żeby dzieci z Ruska, miały takie same szanse na rozwój intelektualny jak ich rówieśnicy z miast. Chcemy zapewnić im również ciekawą formę wypoczynku i spędzenia czasu wolnego w okresie wakacji(zabawa połączona z edukacją). Mamy nadzieję, że poprzez stworzenie nowoczesnego, oryginalnego miejsca wyciągniemy dzieciaki z domów i oderwiemy je od komputerów oraz telewizorów.

Bardzo zależy nam na tym projekcie, ponieważ dzieci z naszej wsi, nie mają warunków do wspólnych spotkań, nie ma miejsca, w którym mogłyby się rozwijać, kreatywnie spędzać czas, uczyć, integrować – nie posiadamy bowiem świetlicy wiejskiej, siłowni zewnętrznej, domu kultury, klubu sportowego, biblioteki ani nawet wiaty rekreacyjnej.

Brak interesujących, inspirujących miejsc, brak świetlicy na której odbywałyby się różne wydarzenia czy zajęcia, powoduje, że mieszkańcy wsi (duzi i mali) "siedzą w domach" lub spędzają czas na własnych podwórkach, ewentualnie w mieście – wieś, w której mieszkają, wydaje im się mało atrakcyjna. To z kolei prowadzi do braku integracji i zacieśniania jakichkolwiek więzi społecznych. W konsekwencji żyjemy w małej wsi, w której praktycznie się nie znamy - to smutne.

Ogromnie pragniemy ten stan rzeczy zmienić, dlatego też bierzemy udział w niniejszym konkursie i serdecznie prosimy o Państwa głosy :)

Zobacz inicjatywę na:

Poleć znajomemu!

Ta inicjatywa warta jest polecenia? Zachęć znajomego, by oddał na nią swój głos.

Wystarczy, że wypełnisz poniższe pola.

Anuluj

Dziękujemy! Wiadomość została wysłana.

OK