Mamo! Tato! Pokażę Wam sztuczkę!

Kobielice, woj. śląskie

Szkoła Podstawowa im. A. Mickiewicza w Kobielicach

Wnioskowana kwota: 40000 zł

Głosy: 157

Jesteśmy szkoła podstawową z oddziałami przedszkolnymi, położoną na terenie małej miejscowości liczącej 1350 mieszkańców. Pomysł pojawił się w związku z reformą edukacji! Od 1 września 2017r. będziemy przekształceni w szkołę ośmioklasową z oddziałami przedszkolnymi. podjęliśmy już czynności adaptacyjne jednego z pomieszczeń szkoły w celu przystosowania go do potrzeb sali lekcyjnej. Ale możliwość otrzymania dodatkowych środków poprzez fundację Aviva rozbudziła naszą wyobraźnię: czemu nie stworzyć małego "Centrum programisty"? Chcielibyśmy stworzyć miejsce, w którym wszyscy uczniowie szkoły oraz wychowankowie przedszkola mieliby możliwość odkrywania swoich uzdolnień, talentów i możliwości w zupełnie nowej dla nich dziedzinie jaką jest nauka programowania. Z otrzymanych środków planujemy zakupić monitor interaktywny, 10 tabletów, podłogę interaktywną oraz zestawy robotów o różnym stopniu trudności programowania tak, by mogły posłużyć do nauki zarówno dzieciom przedszkolnym jak i uczniom klasy VII. Chcielibyśmy wprowadzić nasze dzieci w świat programowania, który rozwija umiejętność analizy, przewidywania, planowania, wyciągania wniosków, logicznego myślenia, współpracy w zespole. Umiejętności nabyte podczas lekcji informatyki czy dodatkowych zajęć pozalekcyjnych rozwijających kreatywność wpłyną na poprawę umiejętności uczenia się na pozostałych przedmiotach szkolnych. Zdobytą wiedzą oraz umiejętnościami uczniowie będą mogli się pochwalić przed swoimi rodzicami na zorganizowanym "Dniu Robota"- stąd pomysł na nazwę inicjatywy. Dla rodziców będzie to kolejna szansa, by spojrzeć na swoje dziecko jako osobę o dotychczas nieznanym talencie, uzdolnieniach i możliwościach. Chętni do nowych wyzwań, kreatywni nauczyciele, którzy już podjęli różne formy doskonalenia, by w sposób przystępny i ciekawy wprowadzić uczniów w świat programowania marzą o tym, by uczniowie nabytą wiedzę mogli po prostu sprawdzić!

W okresie wakacyjnym współdziałając z nieformalnym stowarzyszeniem "Miłośnicy Kobielic" dostosujemy pomieszczenie do potrzeb sali lekcyjnej, zakupimy niezbędne wyposażenie ale otrzymanie dodatkowych środków z fundacji pozwoliłoby nam stworzyć salę naszych marzeń na miarę edukacji XXI w. Dlatego bardzo liczymy na wsparcie z Państwa strony i oddanie głosu na naszą inicjatywę.

Zobacz inicjatywę na:

Poleć znajomemu!

Ta inicjatywa warta jest polecenia? Zachęć znajomego, by oddał na nią swój głos.

Wystarczy, że wypełnisz poniższe pola.

Anuluj

Dziękujemy! Wiadomość została wysłana.

OK