Przystanek nauka

Kutno, woj. łódzkie

Stowarzyszenie "Wspólny Dom"

Wnioskowana kwota: 45000 zł

Głosy: 213

Świetlica „Rodzinka” istnieje od 2014 roku. Wspieramy dzieci i młodzież pochodzącą z rodzin o niskim statusie ekonomicznym i społecznym. W trakcie codziennej pracy często zauważamy, że rodzice wychowanków nie mają odpowiednich umiejętności, wiedzy lub kompetencji, aby ukierunkować ciekawość poznawczą dzieci czy zaszczepić w nich potrzebę rozwoju, tak naturalną dla młodych ludzi. Ponadto obserwujemy rodziców borykających się z problemem ubóstwa, których nie stać na finansowanie zajęć pozaszkolnych odbywających się w placówkach kulturalnych i rekreacyjnych. Podopieczni świetlicy „Rodzinka” na ogół nie korzystają z płatnych zajęć pozalekcyjnych. Niejednokrotnie borykają się z różnego rodzaju deficytami, które utrudniają im funkcjonowanie w szkole. W rezultacie większość z nich zniechęca się do nauki, którą postrzegają jako wyjątkowo trudną i nudną. Poprzez działania projektowe chcielibyśmy pokazać dzieciom naukę w innym świetle - jako narzędzie do odkrywania świata pełnego zagadek i osobliwości. Zajęcia pomogą wychowankom lepiej zrozumieć otaczającą rzeczywistość, rozwinąć umiejętność zadawania pytań i szukania na nie odpowiedzi.Z naszego doświadczenia wynika, że przekazywanie suchej wiedzy często prowadzi do zniechęcenia. Gdy łączymy naukę z zabawą, dzieci chętniej biorą udział w zajęciach, a wiedza utrwala im się znacznie lepiej i szybciej. Matematyka, fizyka, chemia i biologia są przedmiotami, z którymi nasi wychowankowie mają największy problem.
W ramach projektu „Przystanek nauka” chcemy zachęcić dzieci do zdobywania wiedzy poprzez zabawę polegającą na wykonywaniu różnorodnych doświadczeń obejmujących takie zagadnienia jak: optyka, akustyka, świat zmysłów, zjawiska magnetyzmu, mikstury chemiczne, elektrostatyka coraz właściwości światła. Celem działań projektowych będzie pomoc dzieciom w nauce oraz rozbudzenie w nich chęci do dalszego zdobywania wiedzy. Chcielibyśmy, aby nasi podopieczni mieli lepszy start w przyszłość, porównywalny z innymi dziećmi, których rodzice ukierunkowują na zdobywanie wiedzy i umiejętności. Wierzymy, że dzięki naszemu projektowi dzieci ze świetlicy „Rodzinka” będą mogły odnosić w życiu sukcesy oraz znajdować odpowiedzi na dotąd nierozwiązane zagadki i problemy.
Projekt będzie skierowany do 35 dzieci i młodzieży w wieku 5 – 13 lat, z którymi na co dzień pracujemy w świetlicy profilaktyczno – wychowawczej „Rodzinka”. Działania będą realizowane raz w tygodniu na terenie naszej placówki, od września 2017 do lipca 2018 roku. Warsztaty naukowe zostaną poprowadzone przez wykwalifikowanego trenera posiadającego doświadczenie w organizacji zajęć naukowych i doświadczalnych dla dzieci i młodzieży. Ponadto chcemy zorganizować dla dzieci dwie wycieczki: do Planetarium w Łodzi oraz do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie (połączone z atrakcyjnymi warsztatami edukacyjnymi) oraz otwarty piknik naukowy na terenie placówki dla 50 osób. Otrzymana dotacja pozwoli doposażyć świetlicę w niezbędny sprzęt tj. krzesła stoliki z regulowaną wysokością, konsola do gier XBox One+sensor kinekt+ 3 gry; zakupić materiały do warsztatów naukowych, tablicę interaktywną, 1 aparat fotograficzny do dokumentowania projektu oraz sfinansować dwie wycieczki - do Planetarium w Łodzi i Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.
Planowana kwota dofinansowania to 45.000 zł
Na załączonych zdjęciach pokazujemy dotychczasowe inicjatywy organizowane dla naszych dzieci. Każda z nich była dla wychowanków ogromną atrakcją i sprawiła im dużo radości. Na zajęciach wykorzystujemy wszystkie możliwości po to, żeby nasze dzieciaki miały stałą motywację do rozwoju i odkrywania oraz wykorzystywania swoich umiejętności. Wierzymy, że z Państwa pomocą zrobimy kolejny krok we wspieraniu naszych podopiecznych.
Poleć znajomemu!

Ta inicjatywa warta jest polecenia? Zachęć znajomego, by oddał na nią swój głos.

Wystarczy, że wypełnisz poniższe pola.

Anuluj

Dziękujemy! Wiadomość została wysłana.

OK