Hipo, hipo, hurra!

Top
50

Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Dorosłym z Niepełnosprawnością Intelektualną OLIGO

Wnioskowana kwota: 30000 zł

Głosy: 656

W tym głosy z crowdfundingu: 10

Hipoterapia pomaga dzieciom niepełnosprawnym intelektualnie nawiązać kontakt z otaczającym ich światem. Jest niezwykle ważną i efektywną metodą. Niestety, dostęp do tej form zajęć we Włocławku jest utrudniony. Zajęcia organizuje jedynie Zespół Szkół Integracyjnych nr 1 we Włocławku oraz Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych, który stosuje metodę hipoterapii wyłącznie dla uczestników turnusów rehabilitacyjnych. Żadna publiczna placówka rehabilitacyjna nie stosuje hipoterapii, natomiast koszt indywidualnych prywatnych zajęć przekracza możliwości finansowe wielu rodzin, często niepełnych, w których rodzice są bezrobotni, utrzymujący się jedynie z zasiłków społecznych.

Każde zajęcia hipoterapii są formą terapii indywidualnej, tzn. są dostosowane do potrzeb, umiejętności i możliwości dziecka i obejmują:

- fizjoterapię na koniu – przywracanie sprawności fizycznej poprzez odpowiednią gimnastykę leczniczą wykonaną na koniu;

- terapię ruchem konia – uczestnik, bez wykonywania jakichkolwiek ćwiczeń poddawany jest ruchom konia;

- psychopedagogiczną jazdę konną – zespół działań podejmowanych w celu usprawnienia intelektualnego, poznawczego, emocjonalnego i fizycznego – na koniu i przy koniu;

- terapię kontaktem z koniem – jej istotą jest emocjonalny kontakt uczestnika z koniem, sytuacja terapeutyczna, a nie sama jazda (uczestnik może w ogóle nie siedzieć na koniu). Efektem terapeutycznym jest poprawienie komunikacji uczestnika ze światem zewnętrznym;

- rekreacyjną jazdę konną dla osób niepełnosprawnych – nie stanowi części hipoterapii, ale jest z nią ściśle związana i ma aspekt terapeutyczny. Umożliwia aktywność sportową osobom niepełnosprawnym, wyrabia w nich nawyk i potrzebę aktywnego spędzania wolnego czasu w otoczeniu przyrody.

Projekt realizowany przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Dorosłym z Niepełnosprawnością Intelektualną OLIGO, zakłada zakup 2 koni oraz niezbędnego wyposażenia koni (m.in. ogłowie, czaprak, uwiąz itp.) oraz pomocy dydaktycznych i akcesoriów do prowadzenia zajęć hipoterapii w Zespole Szkół Integracyjnych nr 1 we Włocławku. Obie instytucje współpracują ze sobą od wielu lat przede wszystkim z zakresie organizacji zajęć hipoterapii. Z zajęć korzystają więc nie tylko niepełnosprawni uczniowie tej szkoły ale także podopieczni stowarzyszeń i fundacji. Szkoła dysponuje odpowiednim zapleczem (padok, ujeżdżalnia itp.), jednak od kilku lat zajęcia prowadzone są na tych samych koniach, które ze względu na swój wiek i ciągłą pracę mają co raz mniej siły i liczba dzieci niepełnosprawnych, które mogą korzystać z terapii jest z roku na rok ograniczana.

Miejsce realizacji projektu: Zespół Szkół nr 1 we Włocławku (szkoła podstawowa z zerówkami oraz gimnazjum)

Czas realizacji projektu: Planuje się zakup koni i sprzętu w wakacje, tak aby od września nowe konie mogły być wdrażane i do pracy z osobami niepełnosprawnymi. Zakup odpowiednich koni nie jest jednak prostym zadaniem – nie można wejść do „sklepu” i wybrać konia z wystawy. Należy zatem przyjąć możliwość, że proces zakupu koni rozciągnie się w czasie do października 2017 r. i stopniowo konie będą wdrażane do pracy, aby odciążyć i z czasem zastąpić wysłużone zwierzęta. Rezultat projektu w postaci kontynuowania zajęć hipoterapii utrzyma się natomiast przez wiele lat.

Planowane wydatki: 30 000 zł

- 25 000 zł – 2 konie

- 2 000 zł – komplet wyposażenia dla 2 koni ( min. ogłowie kompletne z wędzidłem, kantar, uwiąz, żel pod siodło, czaprak, pad)

- 1 000 zł – transport koni

- 2 000 zł – pomoce dydaktyczne i akcesoria do prowadzenia zajęć (min. kaski, kosze, gry, kręgle, hula-hop, piłki, makarony piankowe itp.)

Dobry Człowieku, właśnie Ty który to czytasz, Papież Franciszek powiedział: „Jeśli nie dasz z siebie tego, co w Tobie najlepsze, świat nie będzie inny.” A my prosimy tylko o Twój głos, który zmieni świat dzieci niepełnosprawnych intelektualnie i nie pozbawi ich szansy na terapię i rozwój.

Poleć znajomemu!

Ta inicjatywa warta jest polecenia? Zachęć znajomego, by oddał na nią swój głos.

Wystarczy, że wypełnisz poniższe pola.

Anuluj

Dziękujemy! Wiadomość została wysłana.

OK