EKO – OKO: ...pielęgnujemy, obserwujemy, eksperymentujemy...

Szczodrkowice, woj. małopolskie

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Szczodrkowicach „Razem Można Więcej”

Wnioskowana kwota: 42500 zł

Głosy: 139

Stowarzyszenie „Razem Można Więcej” powstało by wspierać w rozwoju uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Szczodrkowicach oraz prowadzić działania na rzecz integracji społeczności lokalnej. Budynek szkoły mieści się w środku starego parku, który pozostał po dawnych właścicielach – dziedzicach Chrzanowskich, którzy mieli w tym miejscu dwór. Uczniowie i mieszkańcy, wrażliwi na piękno otaczającej przyrody, dbają i otaczają opieką przyszkolny teren zielony.

Tradycją szkoły jest, że każda pierwsza klasa w dzień ślubowania sadzi wokół szkoły drzewka i krzewy. Opiekę nad terenem zielonym sprawuje Szkolny Klub Ekologiczny Eko - Oko. Teren zielony jest miejscem, w którym uczniowie obserwują życie przyrody. Piękno przyrody, czystość powietrza, wody i gleby jest coraz bardziej zagrożona. Na każdym kroku słyszymy o smogu, niezdrowej żywności czy też ginących organizmach wodnych.

Chcemy by nawet najmłodsze dzieci wiedziały, że nie jesteśmy wobec tych problemów bezsilni, by miały świadomość, że wszyscy muszą troszczyć się o środowisko – skarb, jaki posiadamy. Pragniemy by umiały się zachwycać, zastanawiać, obserwować, stawiać sobie i innym pytania, sprawdzać, wyciągać wnioski. Planujemy odkrywać przed dziećmi tajniki przyrody przez wykłady, prezentacje filmów przyrodniczych, obserwacje. Szczególny nacisk kładziemy na samodzielne działania (w tym prowadzenie prostych eksperymentów).

Świadomi tego, że na proces uczenia największy wpływ ma atrakcyjny obraz oraz samodzielne działanie, mamy zamiar stworzyć pracownie przyrodniczą wyposażoną w nowoczesny sprzęt multimedialny, odczynniki oraz sprzęt laboratoryjny.


Celem głównym projektu jest rozszerzenie działalności szkolnego Koła Eko - Oko w roku szkolnym 2017/2018. Inicjatywa obejmie dzieci w wieku 3- 13 lat, zarówno te, które uczęszczają do przedszkola i szkoły w Szczodrkowicach jak i pozostałe dzieci mieszkające na terenie wsi, a także dzieci z innych placówek oświatowych gminy Skała.

Cele szczegółowe obejmą:

1) stworzenie pracowni przyrodniczej - wyposażenie jej w sprzęt multimedialny i laboratoryjny, dzięki którym dzieci będą poznawać procesy zachodzące w glebie, wodzie i powietrzu;

2) zorganizowanie (w czasie roku szkolnego 2017/2018) wycieczek ekologicznych, warsztatów i zajęć terenowych dostosowanych do odpowiednich grup wiekowych (3 – 5 latki, 6 - 9 latki, 10 - 13 latki)

3) zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu przyrodniczego dla uczniów gminy Skała

4) zaproszenie do udziału w wycieczkach edukacyjnych oraz w zajęciach Koła dzieci mieszkające na terenie wsi, a nie będące uczniami SP im Jana Brzechwy.

Projekt pozwoli w ciekawy sposób prowadzić edukację ekologiczną. Zachęci do udziału w zajęciach pozalekcyjnych. Wykształci w dzieciach umiejętność poznawania świata przez doświadczenie. Doda pewności siebie w poszukiwaniu odpowiedzi na nurtujące pytania.

Dzięki wspólnym wyjazdom i zajęciom wpłynie na integrację społeczności lokalnej, a także zbuduje pozytywny wizerunek szkoły w środowisku lokalnym. Konkurs gminny umocni współpracę między przedszkolami i szkołami znajdującymi się na terenie naszej gminy.


W ramach projektu planujemy działania pomagające odkrywać:tajemnice wody, powietrza i gleby.

1) DOSTOSOWANIE I WYPOSAŻENIE PRACOWNI PRZYRODNICZEJ

Adaptacja pomieszczenia

Zakup i montaż sprzętu multimedialnego

Zakup sprzętu laboratoryjnego i odczynników

2) WYJAZDY EKOLOGICZNE

Wysypisko śmieci.

Oczyszczalnia ścieków.

Wodociągi krakowskie.

Ekologiczna spalarnia odpadów w Krakowie.

Lamusownia Kraków.

3) WARSZTATY EKOLOGICZNE

Warsztaty ekologiczne dla dzieci - przeprowadzane przez nauczycieli przedszkola i szkoły w Szczodrkowicach.

4) ZAJĘCIA TERENOWE

Zajęcia na terenach zielonych w pobliżu szkoły – prowadzone przez Ośrodek Działań Ekologicznych

Zajęcia Ekologiczne na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego.

Zajęcia będą podzielone na bloki tematyczne: tajemnice wody, tajemnice gleby, tajemnice powietrza. Ich tematyka i termin będą na bieżąco korelowane z wyjazdami. Podobnie jak wyjazdy będą odbywały się z podziałem na grupy wiekowe. Główny nacisk zajęć zostanie położony na samodzielnie przeprowadzane badania i eksperymenty.

5) KONKURS PRZYRODNICZY

Do konkursu zaprosimy dzieci z przedszkoli i szkół w gminie Skała. Dla młodszych dzieci zaplanowano konkurs plastyczny natomiast dla starszych wiedzowo – praktyczny.

Wydatki, które chcemy sfinansować za dotacje z Fundacji Aviva to:

PRACOWNIA PRZYRODNICZA:

2000zł - adaptacja pomieszczenia

Wyposażenie laboratoryjne:

9000 zł - Zestaw mebli laboratoryjnych

7900 zł – walizkowe zestawy ekologiczne do samodzielnego badania wody, gleby i stanu powietrza

1500 zł – szkło, odczynniki chemiczne, apteczka, gaśnica, fartuchy ochronne

Wyposażenie multimedialne:

5000 zł - mikroskop z kamerą, laptop, rzutnik, soundbar

9400 zł - podłoga interaktywna z pakietem gier przyrodniczych

ZAJĘCIA EKOLOGICZNE:

6200 zł – comiesięczne wyjazdy ekologiczne oraz zajęcia w terenie prowadzone przez „osoby z zewnątrz" dla 30 - osobowych grup, w odpowiednich przedziałach wiekowych

GMINNY KONKURS PRZYRODNICZY

1500 zł - materiały potrzebne do przygotowania konkursu oraz nagrody dla uczestników

Drodzy Internauci!

Otaczająca nas przyroda jest poważnie zagrożona. Aby nie dopuścić do jej dalszego niszczenia musimy mądrze wychowywać młodych ludzi. Świadomość potrzeby i konieczności ochrony środowiska następnych pokoleń wpłynie na jakość życia w najbliższym otoczeniu oraz na całym świecie.

Pomóżmy, by dzieci już od najmłodszych lat mogły zrozumieć, jak ważna jest przyroda, i by były świadome, ze mają wpływ na jej rozwój bądź degradację.


Zobacz inicjatywę na:

Poleć znajomemu!

Ta inicjatywa warta jest polecenia? Zachęć znajomego, by oddał na nią swój głos.

Wystarczy, że wypełnisz poniższe pola.

Anuluj

Dziękujemy! Wiadomość została wysłana.

OK