Świetlica - to dla nas ważne!

Nysa, woj. opolskie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie

Wnioskowana kwota: 8500 zł

Głosy: 403

Świetlica środowiskowa z programem zajęć socjoterapeutycznych działająca przy OPS w Nysie od 2012r. jest placówką wsparcia dziennego, która prowadzi bezpłatne zajęcia dla ok.30 dzieci w wieku od 6 lat. Podopieczni wywodzą się z rodzin dysfunkcyjnych zagrożonych bądź już wykluczonych społecznie, z rodzin patologicznych, z problemem alkoholowym oraz przemocowych. Kadra - kierownik oraz dwóch wychowów dokłada wszelkich starań aby zrekompensować powyższe swoim podopiecznym. Działalność świetlicy ukierunkowane są na wsparcie oraz pomoc dzieciom. Zarówno praca socjalna pracowników Ośrodka z rodzicami jak i bezpośrednie zajęcia z dziećmi potrzebują elementu wzmocnienia w postaci zapewnienia tego, czego przez wzgląd na przynależność do konkretnej rodziny im zabrakło – pomocy w zorganizowaniu aktywności wakacyjnej w ciekawy i efektywny sposób. W ramach działalności chcemy wesprzeć dzieci , które są zagrożone demoralizacją, wykluczeniem społecznym oraz pomóc im w wyrównywaniu szans, zintegrować uczestników projektu poprzez kształtowanie umiejętności konstruktywnego spędzania czasu wolnego , wspomóc w twórczości plastycznej, a także dodatkowo wyedukować uczestników z dziedzictwem narodowym, lokalnym oraz wiejskim.

W ramach zadania planowane są następujące działania w miesiącach sierpień i wrzesień:

1. Wycieczka jednodniowa edukacyjna do gospodarstwa rolnego typu „zagroda edukacyjna” wraz z cateringiem, transportem, ubezpieczeniem, warsztatami tematycznymi. Koszt ok. 2 000 zł .

2. Wycieczka jednodniowa edukacyjna do Krakowa wraz z cateringiem, transportem, ubezpieczeniem, przewodnikiem, biletami wstępu. Koszt ok. 3 500 zł .

3. Warsztaty edukacyjne nt. nyskich zabytków oraz wykonanie prac plastycznych, fotografii, plakatów związanych z tematem warsztatów. wystawa prac oraz fotografii. Koszt ok. 1 500 zł .
4. Zajęcia sportowe zakup artykułów sportowych (np. piłki, przenośna bramka, woreczki, hula-hop, ringa, zabawki na stojak, badminton, przenośna koszykówka ). Koszt ok. 1 500 zł .

Dotacja przeznaczona będzie na dojazdy autobusowe na terenie gminy Nysa, poczęstunek, bilety wstępu, wywoływanie zdjęć, materiały plastyczne, artykuły sportowe,opłatę przewodnika, zorganizowanie jednodniowej wycieczki do Krakowa w celu poznania dziejów i dziedzictwa kulturowego oraz do zagrody edukacyjnej w celu kształcenia edukacyjnego na temat dziedzictwa kultury wsi. Dzieci i młodzież zapoznają się również z lokalnymi zabytkami Nysy. Ponadto zorganizowane zostaną warsztaty plastyczne, podczas których wychowankowie samodzielnie wykonają rysunki, plakaty i zdjęcia zabytków. Czas wolny dzieci spędzą na sportowo – aktywnie uczestnicząc w zabawach sportowych.

Cel główny projektu - beztroski uśmiech każdego naszego Uczestnika-to dla nas ważne!
Poleć znajomemu!

Ta inicjatywa warta jest polecenia? Zachęć znajomego, by oddał na nią swój głos.

Wystarczy, że wypełnisz poniższe pola.

Anuluj

Dziękujemy! Wiadomość została wysłana.

OK