Kolorowe Studio Marzeń

Top
50

Łódź, woj. łódzkie

Fundacja Pomocy Dzieciom "Kolorowy Świat"

Wnioskowana kwota: 41200 zł

Głosy: 2554

Fundacja Pomocy Dzieciom „Kolorowy Świat” od 14 lat pomaga dzieciom z mózgowym porażeniem dziecięcym, autyzmem, wrodzonymi wadami genetycznymi, zespołem Downa, zanikiem mięśni oraz innymi wadami rozwojowymi prowadząc Niepubliczne Kolorowe Przedszkole, Kolorową Szkołę, Wczesne Wspomaganie Rozwoju, Ośrodek dla Wcześniaków „Otulinka” oraz NZOZ Kolorowy Ośrodek z Dziennym Oddziałem Rehabilitacji. Obecnie w każdym tygodniu z pomocy świadczonej przez fundacyjne placówki korzysta 380 dzieci.

Kompleksową pomoc i rehabilitację naszym podopiecznym zapewnia specjalistyczna kadra medyczno-terapeutyczno-pedagogiczna: lekarze rehabilitacji, logopedzi i neurologopedzi, psychologowie kliniczni, fizjoterapeuci posiadający uprawnienia do prowadzenia terapii metodami NDT Bobath, PNF oraz Integracji Sensorycznej i pedagodzy specjalni z doświadczeniem w zakresie metod usprawniania dzieci z zaburzonym rozwojem psychomotorycznym.

Zajęcia terapeutyczne odbywają się w nowoczesnych wnętrzach dostosowanych do potrzeb dzieci niepełnosprawnych i wyposażonych w najnowocześniejszy sprzęt rehabilitacyjny. W celu zapewnienia naszym podopiecznym wszechstronnej stymulacji wspomagającej ich rozwój, podczas terapii wykorzystujemy m.in. multimedialny sprzęt terapeutyczny, specjalnie zaprojektowaną salę doświadczania świata i integracji sensorycznej oraz jedyną w województwie łódzkim pracownię analizy i terapii chodu.

W ramach prowadzonych zajęć edukacyjnych i rehabilitacyjnych wykorzystujemy także wszelkie formy warsztatów: muzycznych, plastycznych, kulinarnych czy ekologicznych, które nie tylko w niekonwencjonalny sposób usprawniają koordynację wzrokowo-ruchową dzieci niepełnosprawnych, stymulując różne zmysły ale również poszerzają ich wiedzę ogólną sprawiając, że również dzieci z różnymi zaburzeniami rozwojowymi mogą podobnie jak dzieci w pełni sprawne uczestniczyć w różnorodnych zajęciach czerpiąc z nich taką samą radość i przy tym rozwijać się. Dlatego też na podstawie dotychczasowych zajęć i obserwacji naszych podopiecznych, których tak bardzo urzeka magiczna możliwość zatrzymania na zdjęciu konkretnego momentu czy uwiecznienia na nim własnych emocji, siebie, swoich kolegów lub otaczającego świata chcielibyśmy stworzyć Kolorowe Studio Marzeń, w którym dzieci mogłyby odkrywać i dalej rozwijać pasję fotograficzną,
a przy okazji uczestniczyć także w tej formie rehabilitacji.

Cel projektu - Kolorowe Studio Marzeń ma być cyklicznymi spotkaniami fotograficznymi prowadzonymi przez fotografa, podczas których beneficjenci ostateczni czyli dzieci korzystające z pomocy Fundacji Pomocy Dzieciom „Kolorowy Świat” będą w formie zabawy uczyły się jak robić zdjęcia osób, przyrody czy przedmiotów zarówno w małym studio fotograficznym, jak również podczas zajęć w plenerze, a następnie oglądać swoje prace w formie przygotowanych i wydrukowanych zdjęć oraz nakręconych filmów.

Głównym celem spotkań fotograficznych ma być realizacja w formie zabawy zajęć terapeutycznych usprawniających między innymi motorykę małą, koordynację wzrokowo-ruchową oraz stymulujących rękę dziecka do świadomej aktywności. Jednak oprócz celu rehabilitacyjnego zajęcia fotograficzne mają być także ciekawą formą spędzania czasu, pobudzającą zainteresowania i pasje oraz zachęcające do aktywnego spędzania czasu dzieci niepełnosprawnych. Dzięki zajęciom w Kolorowym Studio Marzeń chcemy podobnie jak w przypadku innych realizowanych przez Fundację projektów pokazać, iż dzieci z różnymi niepełnosprawnościami podobnie jak ich rówieśnicy mogą rozwijać swoje pasję, a radość z robienia zdjęć czy filmów i ich oglądania jest taka sama bez względu na fakt, czy ktoś jest osobą niepełnosprawną czy w pełni sprawną.

Kolorowe Studio Marzeń powstanie w budynku Fundacji Pomocy Dzieciom „Kolorowy Świat” w Łodzi na ul. Żabiej 10/12, tak aby wszyscy podopieczni Fundacji mogli bez żadnych przeszkód uczestniczyć w fotograficznych spotkaniach. Beneficjentami projektu Kolorowe Studio Marzeń będą podopieczni Fundacji Pomocy Dzieciom „Kolorowy Świat” i zakładamy, iż w projekcie będą mogły uczestniczyć dzieci w wieku od 4 do 13 lat, które korzystają z pomocy udzielanej przez Fundację.

Planujemy zatem, iż z Kolorowego Studia Marzeń mogłyby korzystać dzieci mieszkające nie tylko z Łodzi, ale także z całego województwa łódzkiego ponieważ w tym momencie z Fundacyjnej pomocy korzystają dzieci mieszkające w województwie łódzkim. Kolorowe Studio Marzeń uruchomione zostanie pod koniec września 2017 – nie zakładamy zakończenia realizacji tego projektu.

Projekt Kolorowe Studio Marzeń ma realizować zarówno potrzeby terapeutyczne podopiecznych Fundacji wspomagając ich prawidłowy rozwój oraz potrzeby edukacyjno-rozwojowe stymulując rozwój ich zainteresowań, wzmacniając proces usamodzielniania się dzieci oraz zachęcając je do obserwacji otaczającego świata i zachodzących w nim procesów. Projekt ten ma także wzmacniać wśród podopiecznych poczucie własnej wartości i pomagać w tworzeniu swojego pozytywnego obrazu.

W ramach realizacji projektu Kolorowe Studio Marzeń planujemy przystosowanie jednej z sal w Fundacyjnym ośrodku do celów projektu, pomalowanie jej i wyposażenie w sprzęt fotograficzny, oświetleniowy, studyjny oraz służący obróbce wykonanych materiałów. Dzięki temu uczestnicy spotkań fotograficznych będą uczyć się wykonywać zdjęcia zarówno w studio wykorzystując w tym celu sztuczne oświetlenie oraz różne tła, jak również przygotowywać zdjęcia plenerowe i kręcić filmy także podczas uczestnictwa w innych warsztatach czy wycieczkach.

W tym celu planujemy zakup zarówno aparatów fotograficznych jak również kamer oraz niezbędnych statywów i oświetlenia. Dzięki temu dzieci wykonując zdjęcia i bawiąc się światłem, cieniem, a także różnymi kolorami tła mogłyby także w taki sposób odkrywać świat i stymulować w ten sposób swój rozwój. Oprócz tego w ramach wyposażenia pracowni planujemy także zakup drukarki oraz komputera z programem pozwalającym na opracowanie zrobionych zdjęć i filmów. W ten sposób dzieci uczestniczące w warsztatach fotograficznych mogłyby swoje prace pokazywać nie tylko najbliższej rodzinie ale również zgłaszać je na różne konkursy. Dzięki temu Kolorowe Studio Marzeń także mogłoby przyczynić się do zwiększania świadomości społeczeństwa na temat problemów dzieci dotkniętych różnymi niepełnosprawnościami i pokazać, iż podobnie jak ich w pełni sprawni rówieśnicy mają one swoje pasje i realizują ciekawe rzeczy.

Koszt przygotowania sali, w której miałoby się znaleźć Kolorowe Studio Marzeń oraz koszty wynagrodzenia dla fotografów prowadzących zajęcia ponosi Fundacja Pomocy Dzieciom „Kolorowy Świat”, natomiast fundusze pozyskane w ramach dotacji Fundacji Aviva miałby pokryć koszt zakupu sprzętu fotograficznego i wyposażenia studia.

Dzięki głosom oddanym przez internautów na projekt Kolorowe Studio Marzeń dzieci niepełnosprawne będące pod opieką naszej Fundacji mają szansę oprócz codziennej i ciężkiej rehabilitacji pomagającej im w codziennym funkcjonowaniu odkryć i rozwijać także swoje pasje, które przy okazji wspomagają ich rozwój i rehabilitację.

Pobierz prezentację

Zobacz inicjatywę na:

Poleć znajomemu!

Ta inicjatywa warta jest polecenia? Zachęć znajomego, by oddał na nią swój głos.

Wystarczy, że wypełnisz poniższe pola.

Anuluj

Dziękujemy! Wiadomość została wysłana.

OK