Pracownia stolarska w SIEMACHA Spot w Odporyszowie

Kraków, woj. małopolskie

Stowarzyszenie SIEMACHA

Wnioskowana kwota: 50000 zł

Głosy: 223

Stowarzyszenie SIEMACHA jest największą organizacją pożytku publicznego działającą na rzecz dzieci i młodzieży w zakresie wychowania, sportu i terapii w 30 lokalizacjach w Polsce od 1993 roku. Organizacja jest autorem wielu innowacyjnych projektów.

W grudniu 2014 r. SIEMACHA uruchomiła w Odporyszowie nowoczesny dom dziecka wraz z placówką wsparcia dziennego i nowoczesnym centrum sportowym. W październiku 2015 r. w Odporyszowie rozpoczęło działalność Centrum Sportów Konnych, a wiosną 2016 r. powstało boisko do piłki nożnej i kryta ujeżdżalnia konna, które znacznie zwiększyły atrakcyjność oferty i skali działalności SIEMACHY.

Dom dziecka w Odporyszowie (SIEMACHA Spot 24/7) zamieszkuje 14 dzieci z Krakowa. Celem placówki jest zapewnienie dzieciom opieki całodobowej, zajęć wychowawczych, kompensacyjnych i terapeutycznych przygotowujących do życia społecznego oraz prowadzenie działań w celu powrotu dziecka do rodziny biologicznej lub zastępczej. Dom dziecka w Odporyszowie nie zatrudnia kadry obsługowej w postaci kucharek, sprzątaczek czy dozorców. Pracownikami placówki są wyłącznie pedagodzy, a większość codziennych obowiązków takich jak przygotowywanie posiłków, robienie zakupów czy sprzątanie wychowankowie wykonują samodzielnie z pomocą wychowawców. Dzięki temu młodzi ludzie w naturalny sposób zdobywają podstawowe umiejętności, które są niezbędne w dorosłym życiu.

Placówka dzienna w Odporyszowie (SIEMACHA Spot) oferuje dla dzieci i młodzieży zajęcia edukacyjne, multimedialne, rozwoju społecznego – a także grupową i indywidualną pracę z psychologiem i pedagogiem. Do oferty placówki należy również zlokalizowana w budynku obok pracownia stolarska wyposażona w drukarkę 3D oferująca zajęcia plastyczne, stolarskie oraz pracownia muzyczna, gdzie młodzi ludzie trenują swoje umiejętności muzyczno-wokalne. SIEMACHA Spot działa codziennie, od poniedziałku do piątku, w godz. od 13.00 do 19.00. Placówka podejmuje również działalność w weekendy, proponując wychowankom ofertę warsztatów sportowych, artystycznych, rekreacyjno-turystycznych, edukacyjnych oraz wyjazdów. Z oferty placówki każdego dnia bezpłatnie korzysta około 100 młodych mieszkańców Odporyszowa, Żabna, Dąbrowy Tarnowskiej i wielu innych okolicznych miejscowości.

Trzecim elementem placówki jest zaplecze sportowe Centrum Rozwoju Com-Com Zone, które składa się z sali fitness oraz pływalni. Służy ono wychowankom SIEMACHY, młodym mieszkańcom okolicznych miejscowości proponując zorganizowane zajęcia pod kierunkiem instruktorów.

Centrum Sportów Konnych to stajnia dla 12 koni, zaplecze socjalne, siedem komfortowych pokoi oraz wyposażona kuchnia. W Centrum Sportów Konnych prowadzimy zajęcia hipoterapii, a od 2017 r. będziemy organizować turnusy terapeutyczne dla dzieci, które są ofiarami wypadków drogowych i utraciły kogoś bliskiego. Dzieci znajdą w Odporyszowie nie tylko profesjonalną pomoc psychologiczną, ale także życzliwe towarzystwo rówieśników z domu dziecka i placówki dziennej.

Po uruchomieniu Centrum Sportów Konnych nasi podopieczni zyskali dostęp do nowoczesnej infrastruktury, a tym samym atrakcyjnych zajęć sportowych: nauka podstaw jazdy konnej, jazda indywidualna, jazda w grupie, jazda w terenie. Młodzi ludzie wzięli również odpowiedzialność za zwierzęta powierzone ich opiece (karmienie, czyszczenie koni). Centrum służy wychowankom domu dziecka oraz dzieciom z okolicznych miejscowości. Ponadto wzbogaciło ofertę pozostałych placówek oraz Akademii Sportu Progres prowadzonych przez Stowarzyszenie.

Dzięki połączeniu tych funkcji w Odporyszowie powstała przestrzeń wielowymiarowego rozwoju młodych ludzi, którzy mogą zarówno zdobywać nowe umiejętności podczas warsztatów edukacyjnych, artystycznych, jak i rozwijać osobowość podczas różnego rodzaju zajęć sportowych.

Stowarzyszenie SIEMACHA dzięki nowoczesnej placówce oraz pobliskiemu Centrum Sportów Konnych w Odporyszowie zyskało nową tożsamość, która w wychowaniu dzieci akcentuje znaczenie małych społeczności i bliskiego kontaktu z naturą.

Celem niniejszego projektu jest wzmocnienie w Odporyszowie oferty zajęć stolarskich i plastycznych oraz podtrzymywanie tradycji regionalnych (edukacja regionalna – poznawanie historii, dziedzictwa kulturowego regionu i najbliższego środowiska), a także promowanie postaci Jana Wnęka - pioniera lotnictwa z Odporyszowa poprzez udział w zajęciach artystycznych dzieci i młodzieży w Odporyszowie.

W związku z powyższym w ramach prowadzonej przez nas działalności w Odporyszowie chcemy wzmocnić naszą ofertę zajęć artystycznych (stolarskich, plastycznych) poprzez doposażenie pracowni stolarskiej w dobrej jakości, profesjonalne sprzęty. Obecnie pracownia posiada jedną drukarkę 3D. Z uwagi na duże zainteresowanie zajęciami pojawiła się potrzeba zakupu nowych urządzeń i poszerzenia oferty naszych warsztatów również o modelarstwo.

W tym celu, ze środków Fundacji Aviva chcielibyśmy wyposażyć pracownię w drukarkę 3D dwuigłową, która umożliwi drukowanie w dwóch kolorach oraz niezbędny do tego filament w różnych kolorach. Ponadto chcemy zakupić różnego rodzaju sprzęty do stolarstwa i modelarstwa, w tym wycinarkę do wycinania małych elementów drewnianych, a także modele do składania, drewniane puzzle 3D, materiały stolarskie (drewno, młotki, gwoździe, piłki itp.) oraz materiały plastyczne (farby, pędzle, sztalugi, papier itp.).

Dzięki tym urządzeniom, podczas zajęć pod okiem profesjonalnego instruktora chcemy stworzyć naszym wychowankom możliwość rozwijania umiejętności posługiwania się narzędziami do obróbki papieru, drewna, metalu, itp, rozwijania umiejętności konstruktorskich,poznawania mechanizmów i reguł budowy modeli. Poznawanie historii i techniki lotniczej, szkutniczej, a co z tym idzie rozwijania kreatywności oraz umiejętności manualnych.

Dzięki pięknej historii o pierwszym lotniku, rzeźbiarzu i konstruktorze - Janie Wnęku, z którą wiąże się Odporyszów chcemy szerzyć jego dziedzictwo wśród najmłodszych.

Jan Wnęk żył i tworzył w Odporyszowie. Znakomity rzeźbiarz, utalentowany artysta, wielki wizjoner i niepokorny marzyciel. W historii Odporyszowa zapisał się jako ten, który z powodzeniem wykonał pionierskie szybowcowe ślizgi na specjalnie skonstruowanych przez siebie „lotach”. Wnęk zbudował skrzydła z drewna jesionowego, płótna nasączonego olejem rzepakowym i rzemieni. Przytwierdzony do tej konstrukcji szybował w powietrzu nawet na odległość 3000 metrów. Lotów odbył kilkadziesiąt.

Dzięki zajęciom modelarskim i konstruktorskim chcemy przywracać pamięć o najsłynniejszym rzeźbiarzu i konstruktorze z Odporyszowa.

Naszym celem jest m.in. wspieranie młodych ludzi w zdobywaniu wiedzy, rozwijaniu zainteresowań i talentów, mobilizowanie ich do podnoszenia swoich umiejętności. Odporyszów jest kompleksowym miejscem do rozwijania pasji i talentów przez młodych ludzi oraz zdobywania nowej wiedzy. Stwarza młodym ludziom niezwykłe warunki do realizowania tych celów poprzez zapewnienie innowacyjnej i profesjonalnej infrastruktury do prowadzenia zajęć wychowawczych i edukacyjnych.

Z oferty pracowni będą korzystać wychowankowie placówki dziennej (100 osób) oraz całodobowej (14 osób) z Odporyszowa, ale także wychowankowie z pozostałych placówek SIEMACHY z Krakowa, Tarnowa, Rzeszowa, Kielc, Wrocławia, które spędzają w Odporyszowie dni wolne od zajęć szkolnych (weekendy, wakacje i ferie).


Zobacz inicjatywę na:

Poleć znajomemu!

Ta inicjatywa warta jest polecenia? Zachęć znajomego, by oddał na nią swój głos.

Wystarczy, że wypełnisz poniższe pola.

Anuluj

Dziękujemy! Wiadomość została wysłana.

OK