Siatkówka dla wszystkich dzieci

Warszawa, woj. mazowieckie

Fundacja Warszawska Akademia Siatkówki

Wnioskowana kwota: 32000 zł

Głosy: 136

W tym głosy z crowdfundingu: 30

Fundacja Warszawska Akademia Siatkówki działa od 2014 roku, zajmuje się propagowaniem zdrowego stylu życia, popularyzacją piłki siatkowej, organizacją eventów sportowych, wsparciem młodzieży uzdolnionej sportowo.

Obecnie Fundacja WAS prowadzi dwie szkółki siatkówki dla dzieci - jedną w Warszawie, drugą w Piasecznie. Ze względu na duże zainteresowanie, Fundacja zamierza otworzyć kolejne szkółki zarówno w Warszawie jak i pod Warszawą, tak aby dostęp do nich miała jak największa liczba osób.

Czemu służą działania Fundacji?

1. Promowanie sportu i zdrowego trybu życia wśród dzieci

Jednym z problemów wśród dzieci jest brak wystarczającej aktywności fizycznej w czasie wolnym od zajęć szkolnych. Prowadzi to w późniejszym okresie do dużej absencji na zajęciach z wychowania fizycznego uczniów w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Dane Ministerstwa Edukacji Narodowej za 2015 rok pokazują, że w zależności od etapu edukacji absencja dochodzi do 8% w wypadku zwolnień lekarskich i do 40% w wypadku zwolnień od rodziców. Problem ten w większym stopniu dotyczy dziewczynek niż chłopców. Konsekwencją nieuczęszczania na zajęcia wychowania fizycznego jest późniejsza bierność i unikanie aktywności fizycznej. Dlatego też tak istotne jest promowanie sportu i zdrowego trybu życia, na samym początku edukacji dzieci, aby przekonać do aktywności fizycznej i ograniczyć ewentualne negatywne konsekwencje dla zdrowia w przyszłości.

2. Popularyzacja siatkówki wśród dzieci

Siatkówka jest jedną z dyscyplin ogólnorozwojowych, czyli takich, które wpływają pozytywnie na wiele grup mięśniowych i zapewniają wszechstronny rozwój organizmu. Jest on niezmiernie ważny na wczesnoszkolnym etapie rozwoju dzieci. Gwarantuje to lepsze samopoczucie oraz harmonijny rozwój, trudny do osiągnięcia w wypadku aktywności fizycznych ukierunkowanych na konkretną partię mięśni. Siatkówka jako gra zespołowa posiada walor socjalizacyjny i uczy współpracy w grupie – umiejętności niezwykle ważnej w późniejszym edukacji i życiu zawodowym. Dlatego też dostrzeżona została potrzeba popularyzacji tej dyscypliny sportu.

3. Socjalizacja dzieci poprzez sport

Sport ma ogromny walor socjalizacyjny dla dzieci i młodzieży. W wypadku treningów Fundacji WAS niezwykle ważną rolę odgrywa promowanie różnorodności. W naszych szkółkach ćwiczą nie tylko dzieci z dużym potencjałem, ale także te, które pomimo nieco mniejszych predyspozycji, czerpią prawdziwą radość z regularnych treningów. Wierzymy, że poszanowanie różnorodności i uczenie szacunku do drugiej osoby poprzez wspólne treningi, może bardzo pozytywnie wpłynąć na postawy dzieci w przyszłości.

Poprzez treningi siatkówki chcemy zaszczepić dzieciom miłość do sportu, pokazać drogę, którą mogą w przyszłości podążać. Treningi w naszych szkółkach to z jednej strony alternatywa spędzania wolnego czasu oraz podnoszenie sprawności fizycznej, a z drugiej kształtowanie korzystnych cech charakteru. Gry drużynowe sprzyjają nawiązywaniu lepszych stosunków z innymi, rozwijając poczucie koleżeństwa i towarzyskość. Uczą zasad fair-play czy szacunku dla rywala. Przynależność do grupy ma zbawienny wpływ na samopoczucie. Gry zespołowe to, krótko mówiąc, szkoła życia. Dzieci uczą się doceniania pracy całej grupy i wzajemnej pomocy, a także walki aż do samego końca, ale także pewności siebie. W dzieciach wykształcą się takie cechy jak: zespołowość, odpowiedzialność i zaufanie i chęć pomocy innym. Interakcje pozwalają na wytworzenie szczególnej więzi między osobami. Więzi, która może trwać nieprzerwanie przez lata.

Chcemy aby dostęp do naszych treningów miały dzieci z różnych środowisk, o różnym statucie społecznym i materialnym. Naszym celem jest wyrównanie szans dostępu do sportu dla wszystkich dzieci. Zamierzamy współpracować z Domami Dziecka i Świetlicami. Zachęcić dzieci wywodzących się z trudnych środowisk i pomóc im w zakupie niezbędnego stroju.

Współpracujemy z wieloma klubami. Organizujemy dla dzieci spotkania z siatkarzami i siatkarkami, organizujemy wyjazdy na mecze klubowe a także reprezentacji Polski.

Dofinansowanie z dotacji otrzymanej od Fundacji AVIVA przeznaczymy na niezbędny sprzęt sportowy, na wyjazdy na mecze i turnieje, a także na organizację turniejów minisiatkówki. Dofinansowanie będzie dla nas także wsparciem w ponoszeniu kosztów za wynajem hali sportowej.

Projekt obejmuje stworzenie trzech kolejnych szkółek. Jednej w Warszawie i dwóch w podwarszawskich miejscowościach. Treningi przeznaczone dla dziewcząt i chłopców w wieku 7 -12 lat. W każdej szkółce zajęcia odbywać się będą dwa razy w tygodniu w godzinach popołudniowych w okresie od września 2017 do czerwca 2018. W sierpniu odbędzie się obóz sportowy. Zajęciom będą towarzyszyć również wyjścia na mecze i spotkania ze znanymi sportowcami, aby jeszcze bardziej zaszczepić w dzieciach pasję, chęć do regularnych treningów i zwiększyć motywację, poczucie własnej wartości i chęć rozwijania się m.in. przez takie działania jak:

-wyjazd na mecz reprezentacji Polski,

-wyjście do Muzeum Siatkarskiego,

-spotkania ze znanymi siatkarzami i siatkarkami

-wyjście na Memoriał Ambroziaka

Nasz projekt to przede wszystkim społeczna inicjatywa, która ma służyć zdrowemu stylowi życia, ale kto wie może wśród naszych adeptów znajdzie się przyszły mistrz świata.

Jeżeli podoba się Wam to co robimy - głosujcie na nas!


Pobierz prezentację

Poleć znajomemu!

Ta inicjatywa warta jest polecenia? Zachęć znajomego, by oddał na nią swój głos.

Wystarczy, że wypełnisz poniższe pola.

Anuluj

Dziękujemy! Wiadomość została wysłana.

OK