Mini Montessori

Łomianki, woj. mazowieckie

Centrum Kultury w Łomiankach

Wnioskowana kwota: 20000 zł

Głosy: 53


  • Planujemy poszerzyć ofertę zajęć naszego Centrum Kultury o spotkania dla najmłodszych dzieci. Wspomóc ich rozwój, zintegrować, zainspirować - elementy pedagogiki Montessori wydają się tutaj idealne.
  • Cel naszej inicjatywy to inspirowanie do działania i zachęcanie małego człowieka do odkrywania świata we własnym, indywidualnym rytmie poprzez spotkania dla dzieci w wieku od 1 do 3 r.z. , które odbywałyby się w specjalnie przygotowanej przestrzeni.
  • Dzięki wspólnej zabawie, poza niezwykle ważnym aspektem - rozwojem ruchowym, dzieci mogłyby rozwijać kompetencje społeczne: nawiązywać pierwsze kontakty z rówieśnikami, rodzice/opiekunowie zaś integrować się miedzy sobą.
  • Planujemy aktywności zarówno z nauczycielem Montessori jak i spotkania otwarte, udostępniając salę jako miejsce wspólnej, swobodnej zabawy (pod okiem dorosłych).
  • Przewidziany czas realizacji to wrzesień 2017 - czerwiec 2018 . Zakładamy jednak, ze projekt będzie kontynuowany.
  • Z dotacji otrzymanej od Fundacji chcielibyśmy zakupić pomoce do rozwijania motoryki dużej jak i pomoce w duchu pedagogiki Montessori wspomagające rozwój motoryki małej - zabawki i przedmioty wpływające na zręczność ruchową i koordynację całego ciała.Dodatkowo chcielibyśmy pokryć koszty cotygodniowych spotkań z certyfikowanym nauczycielem Montessori.
  • Nasza inicjatywa to dążenie do socjalizacji, budowania pierwszych więzi z jednoczesnym poszanowaniem indywidualnego toku rozwoju każdego dziecka zgodnie z jego tempem i możliwościami.


Zobacz inicjatywę na:

Poleć znajomemu!

Ta inicjatywa warta jest polecenia? Zachęć znajomego, by oddał na nią swój głos.

Wystarczy, że wypełnisz poniższe pola.

Anuluj

Dziękujemy! Wiadomość została wysłana.

OK